Fischer – biznes przyjazny środowisku

Narty a ochrona środowiska

Prowadzenie przedsiębiorstwa takich rozmiarów, jak Fischer Ski, niestety ciągnie za sobą poważne niebezpieczeństwo dla ekosystemu. Dlatego teoretycy biznesu przekonują, że każda firma powinna zwiększać swoje inwestycje na rzecz pracowników i przeznaczać fundusze na ochronę środowiska. Eksperckie analizy i wyniki sprzedaży nart i odzieży sportowej marki Fischer Sports najlepiej pokazują, że takie wydatki to najlepsza inwestycja w jakość i innowacyjność!

Firma Fischer Ski jest powszechnie znana ze swojego zrównoważonego podejścia do prowadzenia biznesu. Fischer jest członkiem Sieci Odpowiedzialności Korporacyjnej FIBS. Dzięki temu aktywnie wywiera wpływ na promowanie działań odpowiedzialnych ekonomicznie, społecznie i ekologicznie oraz dba o świadomość tych problemów. Członkostwo w organizacji EOG pozwala firmie na branie udziału w projektach zrównoważonego rozwoju branży sportowej i daje dostęp do kluczowych informacji o sprawach istotnych dla tego sektora.

Fischer jest również modelowym pracodawcą. Gwarantuje swoim pracownikom uczciwe warunki pracy i chroni ich prawa. Od wielu lat Fischer konsekwentnie wspieramy spółkę Protect Our Winters Finland. Wspomniana organizacja prowadzi kampanię przeciwko zmianom klimatycznym.

Plany na 2019

  • Produkty marki Fischer są i będą dalej wykonywane są w warunkach akceptowalnych społecznie i etycznie.
  • Ale w 2019 r. firma udoskonali funkcjonowanie fabryki Halti.
  • Fischer zwiększy odsetek swoich dostawców skontrolowanych przez BSCI  do 80% do 2020 r.
  • Znacząco zwiększy też wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu w swoich produktach.
  • Firma poprawi swoją odpowiedzialność korporacyjną na różne sposoby, jako członek FIBS i EOG.